Intake / Onderzoek

Het kan zijn dat u vanuit school, sport of andere begeleiding die uw kind krijgt het advies krijgt om uw kind te laten testen op het niveau van de motoriek.

En dan?
Welke stappen zijn er te nemen?
Wat moet u doen?

Hieronder hopen wij u meer informatie te kunnen geven met betrekking tot deze gang van zaken.

U kunt met of zonder verwijzing van een arts terecht bij een kinderoefentherapeut. Wanneer er een vermoeden is van motorische problemen of een achterstand, zal er eerst een motorische onderzoek afgenomen worden. Er wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling van het kind, met als achtergrond de voorgeschiedenis en hulpvraag. Hierbij wordt gekeken naar:

 • het evenwicht,
 • de grove motoriek,
 • oog-handcoordinatie,
 • fijne motoriek,
 • schrijfmotoriek,
 • ruimtelijke orientatie,
 • houding en lichaamsschema.
 • tijdens dit onderzoek wordt tevens een eerste indruk gekregen van het gedrag van het kind.

Factoren als concentratie, impulsiviteit en faalangst worden geobserveerd. Van belang is ook de leerstrategie van het kind. Op deze manier kunnen we beoordelen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en waar de problemen liggen. De resultaten, behandeldoelen en behandelplan worden weergegeven in een verslag en dit wordt besproken met ouders/verzorgers en indien wenselijk ook met school of andere begeleiders van uw kind.

De kinderoefentherapeut kan gebruik maken van de volgende motorische onderzoeken/tests:

 • movement ABC (1 of 2), voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
 • VMI Beery, screening voor visuo-motoriek, voor kinderen van 3 t/m 18 jaar
 • KOEK: korte observatie ergotherapie voor kleuters, observatie-methode ter beoordeling van fijnmotorische vaardigheden van kleuters, 5 tot 6 jaar
 • SOS: systematische opsporing van schrijfmotorische problemen, voor kinderen van 7 t/m 12 jaar
 • SOESSS: observatie-methode ter beoordeling van aanwezigheid van schrijfproblemen voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
 • motorische observatie, vanuit de opleiding kinderoefentherapie ontwikkeld, voor de kwaliteit van bewegen
Wanneer blijkt dat het raadzaam is de therapie met uw kind te starten zal dit ook uitvoerig worden besproken, zodat een behandelplan kan worden vastgesteld.

Tijdens de therapie maakt de kinderoefentherapeut gebruik van allerlei spelvormen en –materialen om het kind de vaardigheden spelenderwijs eigen te laten maken.